top of page

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. EHBO vereniging Cadier en Keer is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen. De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op een website te vermelden. Onze gegevens staan hieronder.

Naam Instelling
Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

Kamer van Koophandel: 40203470
RSIN: 816469040

Contactgegevens
Secretariaat: EHBO vereniging Cadier en Keer
t.a.v. Karin Bouwens
Groenstraat 17
6267 EM Cadier en Keer
ehbocadierenkeer@gmail.com

Doelstelling
- Bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij ongelukken
- Het verlenen van EHBO ondersteuning bij evenementen

 

Bestuursleden
Voorzitter: Karin Bouwens
Secretaris: Marc Vossen
Penningmeester: Piet Vonk

 

Beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Er wordt aan deelnemende leden een onkostenvergoeding toegekend voor het bemannen van EHBO-posten.

Beleidsplan
Het beleidsplan is er opgericht om de doelstellingen van de vereniging te behalen.
Dit wordt getracht te bereiken door:
- Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerstehulpverlening
- Het bevorderen van het geven van voorlichting
- Het bevorderen van het geven van EHBO onderwijs
- Het in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp
- Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel

 

Verslag activiteiten
De vereniging houdt zich ieder jaar bezig met de volgende activiteiten:
- Basiscursus EHBO, opleiding voor het EHBO diploma
- Herhalingslessen EHBO, om het EHBO diploma geldig te houden
- EHBO ondersteuning bij culturele- of sport evenementen in de

gemeente Eijsden-Margraten en omstreken.

 

Financiële verantwoording
De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel overzicht welke voorafgaand aan de ALV gecontroleerd wordt door de kascommissie.
Dit financiële overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.

 

Financiële gegevens Boekjaar 2023

Klik HIER voor OPBRENGSTEN-KOSTEN BOEKJAAR 2023

Klik HIER voor BALANS BOEKJAAR 2023
Klik HIER voor CONTROLE KASCOMMISSIE BOEKJAAR 2023

 

 

bottom of page